cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RTF webinar Maj 2022: Automatyzacji Sieci RUCKUS

sebastian_relug
New Contributor II

Zapraszam na kolejny webiar RTF! 

Tradycyjnie, w środę 18.05 o godzinie 15:00

Uczestnicy tej sesji dowiedzą się jakie protokoły automatyzacji mogą być użyte dla SmartZone i ICX oraz jak używać popularnych i powszechnie dostępnych narzędzi do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Zademonstrujemy praktyczne przykłady na temat:

  • ICX port provisioning dla punktów dostępowych RUCKUS: konfiguracja portów, PoE, QoS oraz spanning tree
  • Współpraca przełączników ICX i nie-RUCKUS: konfiguracja, ustawienia VLAN oraz spanning-tree w oparciu o sąsiednie urządzenia
  • SmartZone Zone i WLANS bulk provisioning
  • Migracja punktów dostępowych pomiędzy klastrami SmartZone
  • Migracja DPSK ze SmartZone do Cloudpath

Zrejestruj się pod tym linkiem.

0 REPLIES 0