cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RTF webinar Kwiecień 2022: Wi-Fi 6E oraz przyszłość Wi-Fi7

sebastian_relug
New Contributor II

Zapraszam na kwietniowy webinar RUCKUS Technical Family

Środa 27.04 tradycyjnie godzina 15:00

Tematem będzie:

  • Update z Wi-Fi 6E
  • Nowy AP R760
  • Wi-Fi 7 802.11be
  • Inne

Link do rejestracji znajdziesz TUTAJ.

0 REPLIES 0