cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Thông báo: Buổi webinar RTF tháng Mười Một

haan_nguyen
New Contributor

Giới thiệu RUCKUS SmartZone 6.1 – Khả năng bảo mật và mở rộng cho khách hàng MSP và HSP

Thời gian: Ngày 17 tháng 11, 2021

Hãy tham gia buổi webinar RUCKUS Technical Family của riêng Việt Nam! Chúng tôi sẽ đánh giá các tính năng mới được giới thiệu trong phiên bản SmartZone 6.1 ở một số hạng mục khác nhau như chức năng Controller và AP, kiến trúc, giao diện và khả năng quản trị ICX. Chúng ta cũng sẽ cùng khám phá các cải tiến về kiến trúc và bảo mật rất thú vị như:

• Network Segmentation ứng dụng cho khách hàng MDU và Hospitality

• Nâng cao khả năng mở rộng cho hoạt động của MSP

• GUI với khả năng sử dụng tốt hơn và

• Các tùy chọn quản lý Switch ICX mới

Đừng bỏ lỡ – hãy đăng ký ngay hôm nay!

Link đăng ký 

0 REPLIES 0