RUCKUS Technical Family
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Activity in RUCKUS Technical Family

RTF webinar Maj 2022: Automatyzacji Sieci RUCKUS

Zapraszam na kolejny webiar RTF! Tradycyjnie, w środę 18.05 o godzinie 15:00Uczestnicy tej sesji dowiedzą się jakie protokoły automatyzacji mogą być użyte dla SmartZone i ICX oraz jak używać popularnych i powszechnie dostępnych narzędzi do rozwiązywa...

5月份RTF网络研讨会:“网络自动化简介: 使用RUCKUS产品的自动化平台提供更好更快的服务”

5月18日上午10:30我们将举办RUCKUS RTF网络研讨会,本次网络研讨会中,与会者将学习SmartZone网络控制器和ICX交换机上可以使用哪些自动化协议,以及如何使用常用工具来解决现实世界的挑战。我们还将展示一些实际例子,例如:ICX交换机连接RUCKUS AP的端口配置,包括: 端口设置,PoE供电,QoS和生成树协议配置ICX交换机和非RUCKUS交换机互操作性: 基于相邻设备配置,VLAN和生成树协议设置SmartZone网络控制器Zone和WLAN的批量配置SmartZone网...

wxuan by New Contributor
  • 12 Views
  • 0 replies
  • 0 kudos

4月份RTF网络研讨会回放

4月份RTF网络研讨会“RUCKUS Wi-Fi 6E新产品和激动人心的Wi-Fi 7新标准”音频回放已经上线,请您点击如下链接收看重播,谢谢!https://video.commscope.com/watch/bLDGGosXiHUotfxoUrqZFK 

wxuan by New Contributor
  • 8 Views
  • 0 replies
  • 0 kudos

mutiple vlan with differnt dhcp pool

I'm testing it, but if I put the configuration as below, there's no response. Is there anything wrong with the setting?  vlan 10 by portuntagged ethe 1/1/1 to 1/1/4router-interface ve 10!ip dhcp-client disableip dhcp-server enableip dhcp-server pool ...