cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

RTF webinar, wrzesień 2021 - Zaproszenie!

sebastian_relug
New Contributor II

W trakcie webinaru omówimy zaktualizowane funkcje zarówno w RUCKUS Cloud, jak i Analytics. Ponadto zagłębiamy się w unikalne funkcje RUCKUS oparte na sztucznej inteligencji, takie jak analiza zajętości, walidacja usług i analiza wpływu zmiany konfiguracji na parametry sieci, które mogą znacznie uprościć codzienne zadania administracyjne i zapewnić lepszą kontrolę nad siecią.

Zarejestruj się pod tym linkiem.

https://commscope.webex.com/commscope/j.php?RGID=rea1e2e83a139106cee694392449371b1

0 REPLIES 0