cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

T350SE

john_olsthoorn
New Contributor II

Hi Jeroen,

Ik zoek een afbeelding van de T350SE, kan jij die vinden?

1 REPLY 1

jeroen_arends
New Contributor II

Ik zal dit eens nakijken, op dit moment zijn deze er nog niet officieel. Ik verwacht overigens dat dit ongeveer zoiets als de T310s en T310n zal zijn.